Lösenordet skickas i ett textmeddelande till din mobiltelefon. Ifall ditt telefonnummer eller din e-postadress inte är uppdaterade i HAKA ska du kontakta din brandkår.