Rescue Race 2020

14.3.2020 08:30 - 00:00
1.3.2020 23:59 23:59
1 /
Antti Mutikainen / antti.mutikainen@jokelanvpk.fi
Uudenmaan Pelastusliitto
Jokiniemen koulu / Ilolan koulu
Valkoisenlähteentie 51, 01370 Vantaa / Epinkoskentie 5, 01390 Vantaa
Vantaa

Tervetuloa Rescue Race 2020 -kilpailuun Vantaalle lauantaina 14.3.2020!

Kilpailu on tarkoitettu Etelä-Suomen alueella toimivien pelastusliittojen palokuntanuorten nuoriso-osastoille ja kilpailuun voi osallistua yksi joukkue kustakin nuoriso-osastosta kilpailun sääntöjen mukaisesti. Kilpailun säännöt ja lisätietoa löytyy osoitteesta: http://markkuhaarnionsaatio.fi/Rescue-Race/

Kilpailua tukee Markku H Aarnion säätiö ja kilpailujärjestelyt toteuttaa tänä vuonna Uudenmaan Pelastusliiton nuorisotyö.

Aikataulu

Kilpailupäivän 14.3.2020 aikataulu:
8.15 – 9.00 Joukkueiden ilmoittautuminen Jokiniemen koululla (Valkoisenlähteentie 51, 01370 Vantaa).
9.00 Karanteeni alkaa.
9.30 Kilpailu alkaa.
Iltapäivä Kilpailu päättyy, palkintojenjako.

Ruokailun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin lähetettävässä kilpailuvahvistuksessa.

Palkintojen jako tapahtuu Ilolan koululla (Epinkoskentie 5, 01390 Vantaa) kilpailuvahvistuksessa ilmoitettavana ajankohtana.

HUOM! Rastien väliset matkat kuljetaan omilla ajoneuvoilla ja mukaan suositellaan varaamaan navigaattori/ puhelimen karttapalvelu.

Kilpailujoukkue
Kilpailujoukkue koostuu:
  • Viidestä palokuntanuoresta (alle 18 vuotta). Nuorten muodostaman joukkueen kokonaisikä on enintään 70 vuotta.
  • Yhdestä täysi-ikäisestä huoltajasta, joka toimii kilpailun ajan nuorten kuljettajana

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu HAKA:n kautta.
 
Mikäli HAKA:an ei ole pääsyä, lähetä sähköpostitse osoitteeseen antti.aitta@leppavaaranvpk.fi joukkueen jäsenten ja huoltajan: nimi, syntymäaika, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), ruoka-aineallergiat sekä erityisruokavaliot, palokunnan nimi ja palokunnan laskutusosoite.

HUOM! Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntaina 1.3.2020!

Osallistumismaksu kilpailuun on 50 €/palokunta.

Tarkistakaa ilmoittautumisen yhteydessä, että yhteystiedot ovat ajan tasalla!
Kilpailuvahvistus lähetetään 3.3.2020 mennessä. Kilpailuvahvistuksesta selviää tarkemmat tiedot ja kilpailupäivän vahvistettu aikataulu.

Lisätiedot

Lisätietoja kilpailusta antavat:
Antti Mutikainen
Kilpailunjohtaja
antti.mutikainen@jokelanvpk.fi / +358 50 320 1372
   
Miia Savilampi
Projektisihteeri
miia.savilampi@gmail.com / +358 40 545 3663
 
Tervetuloa kilpailemaan Vantaalle!
 Rescue Race  -kilpailutyöryhmä
 

Välkommen till Rescue Race 2020 -tävlingen i Vanda lördagen den 14.3.2020!
Tävlingen är menad för ungdomsavdelningar i räddningsförbund inom södra Finland. Ett lag per ungdomsavdelning får delta i tävlingen med ett lag sammansatt enligt tävlingens stadgar. Tävlingens stadgar och mer information finns på: http://markkuhaarnionsaatio.fi/Rescue-Race/
Tävlingen stöds av Markku H Aarnios foundation och tävlings arrangemangen utförs i år av Nylands Räddningsförbunds ungdomsarbete.

Tidtabell

Tävlingsdagens tidtabell:
8.15 – 9.00 Tävlingslagena anmäler sig vid Jokiniemi skola (Valkoisenlähteentie 51, 01370 Vantaa).
9.00 Karantenen börjar.
9.30 Tävlingen börjar.
Eftermiddag Tävlingen slut, prisutdelning

Mat tider anmäls senare i samband med tävlings bekräftelsen.

Prisutdelningen sker vid Ilola skola (Epinkoskentie 5, 01390 Vantaa) enligt tidtabell som anges i tävlingsbekräftelsen.

OBS! Resan mellan tävlings punkterna åks med eget fordon. Det är lönsamt att utrusta sig med en navigator.

Tävlingslaget
Tävlingslaget består av:
  • Fem brandkårsungdomar (under 18 år), sammanlagda åldern av lagets medlemmar är max. 70år.
  • En myndig som under tävlingen fungerar som kusk för ungdomarna.

 
Anmälning
Anmälning till tävlingen sker via HAKA.

Om ni inte har tillgång till haka, skicka epost till: antti.aitta@leppavaaranvpk.fi lagmedlemmarnas och den myndiges: namn, födelsetid, kontaktuppgifter (epost och telefonnummer), matallergier och specialdieter, brandkårens namn och faktureringsadress. 

OBS! Sista anmälningsdag är söndagen den 1.3.2020!

Tävlingens deltagaravgift är 50 €/brandkår.

Granska era kontaktuppgifter i samband med anmälningen!
Tävlings bekräftelsen skickas senast den 3.3.2020. I tävlings bekräftelsen framgår noggrannare information och bekräftad tidtabell för tävlingsdagen.

Mera infromation
Antti Mutikainen
Tävlingsledare
antti.mutikainen@jokelanvpk.fi / +358 50 320 1372
   
Miia Savilampi
Projekt sekreterare
miia.savilampi@gmail.com / +358 40 545 3663
 
Välkommen till vanda och tävla!
 Rescue Race  -tävlingens arbetsgrupp