Nuoriso-osaston johtajakurssi (NOJ)

18.10.2019 - 20.10.2019 17:30 - 15:00
30.9.2019 23:59 23:59
24 /
Kurssinjohtaja Kristian Hassel: kristian.hassel@saunalahti.fi / 040 719 0656
Uudenmaan Pelastusliitto
Pellin leirikeskus
Härjänvatsantie 210, 09120 Karjalohja
Lohja
Jos kurssille valittu jää kurssilta pois perumatta, laskutetaan kurssimaksu kokonaisuudessaan. Jos osallistuminen perutaan 14.10.2019 jälkeen eikä hänen tilalleen saada otettua varasijalle valittua, veloitetaan kurssimaksusta puolet.
Uudenmaan Pelastusliitto järjestää yhteistyössä Helsingin Pelastusliiton ja Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton kanssa nuoriso-osaston johtajakurssin 18.-20.10.2019. Kurssipaikkana on Pellin leirikeskus Karjalohjalla. Kurssilaisia valittaessa em. pelastusliittojen alueilla toimivat ovat etusijalla, mutta hakea voi myös muiden pelastusliittojen alueelta.
 
Nuoriso-osaston aktiivinen toiminta on palokuntien tulevaisuudelle erittäin tärkeä toimintamuoto. Tästä syystä palokuntien tuleekin huolehtia, että heiltä löytyy aina hyviä, asiantuntevia ja koulutettuja ohjaajia palokuntanuorten ohjaajiksi.
 
Kurssi on tarkoitettu
 • Palokuntien nuoriso-osaston johtajille ja varajohtajille tai näihin tehtäviin aikoville.
 • Kaikille palokuntanuorisotyöstä kiinnostuneille.
Pääsyvaatimukset
 • Vähintään 18 vuoden ikä
 • Halu toimia mukana palokuntanuorisotyössä ohjaajana ja vastuunottajana.
 • Suositeltavaa (ei välttämätöntä) on, että henkilö on käynyt nuoriso-osaston kouluttajakurssin.
Kurssin tavoitteet
 • Selvittää palokuntanuorisotyön liittyminen yleiseen nuorisotyöhön sekä työsuojeluun liittyviä sääntöjä.
 • Koulutettu tiedostaa johtajan roolin kasvattajana ja tuntee nuoren ikäkehitykseen liittyviä eroja.
 • Tuntee motivointikeinoja sekä ratkaisumalleja ristiriitatilanteissa.
 • Osaa suunnitella nuoriso-osaston toimintaa.
 • Osaa suorittaa osaston kirjalliset tehtävät.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa osaston tiedotustoimintaa.
Kurssipaikka ja -ohjelma
 • Kurssi järjestetään Pellin leirikeskuksessa, osoite: Härjänvatsantie 210, 09120 Karjalohja.
 • Kurssi alkaa perjantaina 18.10.2019 klo 17:30 ja päättyy sunnuntaina 20.10.2019 klo 15:00.
 • Tarkempi ohjelma lähetetään vahvistuskirjeen mukana kurssille ja varasijalle valituille.
Haku kurssille tapahtuu HAKA-palokuntarekisterin kautta. Hakuaika päättyy maanantaina 30.9.2019. Kun ilmoitatte palokuntanne jäseniä HAKA:n kautta, tarkistakaa, että hänen tietoihinsa on merkitty toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä allergiatiedot on kysytty ja ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti kurssille hakija voi myös itse ilmoittautua HAKA:n kautta. Jos samasta palokunnasta on useampi hakija, heille tulee tehdä puoltojärjestys.

Kurssille valitaan 20 kurssilaista, ja kurssi toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 15. Kurssille ja varasijoille valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen viikolla 40.  Kurssilaisia valittaessa Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton, Helsingin Pelastusliiton ja Uudenmaan Pelastusliiton alueilla toimivat ovat etusijalla, mutta hakea voi myös muiden pelastusliittojen alueelta.
 
Kurssin hinta on 130 euroa, joka laskutetaan palokunnilta kurssin jälkeen. Hinta sisältää ruokailut, koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä majoituksen. Matkakustannukset maksaa lähettävä palokunta tai osallistuja itse.
 
Tervetuloa antoisaan koulutusviikonloppuun!

"Hyvä johtaja osaa käyttää kahta tärkeintä välinettään, päätä ja sydäntä."Kurssikutsu